Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / More... / File cài đặt phần mềm tạo mẫu nhanh Autodesk VRED Pro 2014

File cài đặt phần mềm tạo mẫu nhanh Autodesk VRED Pro 2014

autodeskvra

 

Autodesk VRED Pro 2014 SR1 SP5 – XFORCE | 540 MB

 

VRED Professional – Gói phần mềm cho thực tế ảo và mẫu ảo. Có phải tất cả các thành phần phù hợp? Có tài liệu cho thấy các đặc điểm mong đợi? Là mô hình đầy đủ chức năng? Autodesk VRED Professional là phần mềm cho tất cả những người thực hiện ở một mức độ của sự hoàn hảo. Phần mềm này cho phép công việc nhanh và hiệu quả trong giai đoạn khác nhau của phát triển sản phẩm cũng như tạo mẫu ảo.
Kỹ sư và nhà thiết kế làm việc trong, các môn học chuyên môn cao khác nhau. VRED Professional là công cụ thích hợp để đáp ứng tất cả các yêu cầu khác nhau. Bằng cách này, các phòng ban khác nhau có thể làm việc trên một photorealistically hình dung tạo nguyên mẫu mà cũng có thể được sử dụng trong tiếp thị và bán hàng.

50K/CD

Check Also

Thiết kế nâng cao Space Claim 2013

Các phần mềm CAD khác như ProE, Catia, Delcam, Cimatron ..v.v.. đều dựa trên nền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *