Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm Samtech Wind Turbines Rev15 SL1 Win SSQ

File cài đặt phần mềm Samtech Wind Turbines Rev15 SL1 Win SSQ

  1. 1.      

LMS Samtech Samcef Wind Turbines (SWT) là nền tảng máy tính nâng cao để mô phỏng nền dựa vào tuabin gió và Samcef Caesam.

Từ rất sớm, quá trình thiết kế tuabin gió cho việc mô phogr tuabin gió prototype, cách tiếp cận LMS Samtech Samcef Wind Turbines vượt quá yêu cầu chứng nhận hiện hành. LMS Samcef Wind Turbines mang lại sự gắn kết cho quá trình thiết kế tuabin gió bằng cách cung cấp một giao diện chung cho lĩnh vực kỹ thuật.

Với sự kết nối của  giao diện người dùng đồ họa và được thực hiện với LMS Samcef Nonlinear Motion, 1 bộ giải thực hiện cao, LMS Samcef Wind Turbines là 1 bộ hoàn chỉnh để mô phỏng các hiện tượng động linh hoạt với độ chính xác cao.

Open Scalable Platform
Sự linh hoạt của LMS Samcef Wind Turbines cho phépphân tích hành vi của bất kỳ khái niệm tuabin gió nào. Bạn có thể tạo mô hình mô phỏng bằng cách sử dụng các mô hình tham số được xác định trước và tích hợp các thành phần và đoạn lắp ráp nhỏ mới. Dựa trên nền tảng LMS Samtech Caesam, LMS Samcef Wind Turbines tạo điều kiện cho một quy trình kỹ thuật chặt chẽ từ khái niệm đến các chi tiết thành phần để tạo ra một mô hình có độ trung thực cao mà bạn có thể thực hiện rộng rãi cho các thiết kế.

 

Giá: 100.000đ

Dung lượng: 3,27GB

23-10-2014 4-27-17 PM 23-10-2014 4-27-26 PM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *