Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm NX_Standard_Parts_Library

File cài đặt phần mềm NX_Standard_Parts_Library

  1. 1.      

 

Công nghệ mô hình hóa đồng bộ (Synchronous Technology )
Đây có thể nói là tính năng nổi bật nhất của NX so với các phần mềm tương tự như CATIA, Pro/Engineer …vv… Với công cụ Synchronous Technology bạn có thể chỉnh sửa mô hình một cách nhanh chóng, chỉ đơn giản bằn g việc click và kéo để có được kết quả mong muốn chỉ trong tích tắc. Đặc biệt trong phiên bản NX 8.5 lại càng được cải tiến nhiều hơn, việc chỉnh sửa mô hình CAD chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng hơn thế.
Công nghệ mô hình hóa tự do (Freeform Modeling )Đối với modul Freeform Modeling, NX 8.5 đã sắp xếp các công cụ trên giao diện hợp lý hơn, giúp việc sử dụng và thao tác trở nên đơn giản và nhanh chóng. Các bề mặt được tạo nên từ công nghệ mô hình hóa tự do nay được cải thiện đáng kể trong phiên bản NX 8.5 nhờ sự cải tiến trong công nghệ tạo lưới điểm, dữ liệu điểm, tự động hóa việc tạo các bề mặt thông qua lưới điểm, dưới sự trợ giúp của công cụ phân tích bề mặt, các sản phẩm của NX 8.5 có độ chính xác và tính thẩm mỹ cao hơn.
Tạo bản vẽ kỹ thuật ( Drafting )
Sự cải tiến của modul Drafting trong phiên bản NX 8.5 đó là việc xem bản vẽ kỹ thuật với nhiều độ đậm nét khác nhau của các nét vẽ nhờ sự cải tiến vượt trội trong việc quản lý bản vẽ bằng layer.
Cải thiện sự hiển thị của bản vẽ, bản vẽ trông rõ ràng và thẩm mỹ hơn. Giảm dung lượng bộ nhớ khi quản lý bản vẽ của nhưng sản phẩm lắp ráp lớn.

Dung lượng 223MB

Giá: 100.000đ

23-10-2014 2-52-24 PM23-10-2014 2-54-02 PM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *