Home / File Cài / Cơ Khí / File cài Invensys SimSci Esscor 2013 Suite

File cài Invensys SimSci Esscor 2013 Suite

  1. 1.      

Invensys cải tiến phần mềm mô phỏng SimSci-Esscor

Invensys Operations Management vừa cho ra mắt phiên bản mới nhất của phần mềm mô phỏng SimSci-Esscor PRO/II, một công cụ mô phỏng quá trình ổn định được sử dụng để thiết kế, phân tích và cải tiến các quá trình hóa học và giúp người sử dụng trong công nghiệp đạt được năng suất cao.

 

Phiên bản 9.0 của phần mềm SimSci-Esscor PRO/II cũng giúp làm giảm chi phí đầu tư thông qua việc hỗ trợ Microsoft App-V cho ảo hóa ứng dụng, cho phép sử dụng tốt hơn các nguồn phần cứng máy tính hiện nay. Cơ sở dữ liệu cung cấp các giá trị thuộc tính quan trọng cần thiết  để đánh giá các chất lỏng và tối ưu hóa thiết bị và các quá trình liên quan.

Phần mềm mô phỏng SimSci đã hỗ trợ trong việc thiết kế , vận hành và tối ưu hóa các quy trình trong nhiều ngành công nghiệp và cung cấp các ứng dụng giúp cải thiện hiệu suất tài sản và sử dụng với mô phỏng tích hợp, tối ưu hóa , đào tạo, và phần mềm điều khiển quá trình và dịch vụ.

40 năm, SimSci – Esscors ứng dụng tiên tiến đã được cải thiện hiệu suất và sử dụng vật liệu với mô phỏng tích hợp, tối ưu hóa, đào tạo, và phần mềm điều khiển quá trình và dịch vụ. Kéo dài toàn bộ vòng đời của các cơ sở chế biến hiện đại, khách hàng từ người dùng mới làm quen với chuyên gia điều hành trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm thăm dò dầu khí và sản xuất, lọc dầu, hóa dầu và sản xuất hóa chất đặc sản, phát điện, EPC, …  được hưởng lợi từ các sản phẩm phần mềm, giải pháp và dịch vụ giảm thiểu nhu cầu về vốn, cơ sở tối ưu hóa hiệu và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

 

Giá: 100.000đ

Dung lượng: 2,47Gb

24-10-2014 10-07-59 AM 24-10-2014 10-08-14 AM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *