Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm mô phỏng hình hoạ nhanh PTC.Arbortext.IsoDraw.7.3.M020

File cài đặt phần mềm mô phỏng hình hoạ nhanh PTC.Arbortext.IsoDraw.7.3.M020

  1. 1.      

 

Arbortext IsoDraw tự động tạo hình minh họa kỹ thuật chất lượng cao 2D và 3D trực tiếp từ dữ liệu CAD, để truyền đạt các chi tiết sản phẩm phức tạp để dễ hiểu hơn.
– Hình minh họa 2D và 3D từ CAD Data
cung cấp cho những người vẽ hình minh họa với công cụ trực quan để tái sử dụng mô hình CAD khi tạo hình minh họa chất lượng cao, và mở rộng file 3D thành hình minh họa chi tiết.
– Tạo hình hoạt ảnh 2D và 3D
Tạo hình hoạt ảnh 2D và 3D, và cập nhật hình hoạt ảnh có sẵn bằng cách sử dụng phần mềm.
– Hotspots
Nhập hotspots trong hình minh họa và hình hoạt ảnh để liên kết nội dung trực tuyến.
– Illustration Updates
Đảm bảo tính liên kết của mô hình CAD gốc, do đó bạn có thể dễ dàng theo dấu và áp dụng cập nhật hình minh họa và hình hoạt ảnh khi dữ liệu kỹ thuật thay đổi, qua vòng đời thông tin sản phẩm.
– vẽ trong khung nhìn Perspective
làm việc với tất cả công cụ bạn cần để tạo hình minh họa kỹ thuật 2D và 3D chất lượng cao, khi làm việc từ scratch, hoặc bằng cách tái sử dụng dữ liệu có sẵn như scan hoặc hình ảnh kỹ thuật số.

Dung lượng: 464MB

Giá: 100.000đ

23-10-2014 3-39-32 PM23-10-2014 3-40-02 PM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *