Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / More... / File cài đặt phần mềm minh họa 3D TransMagic Expert R10 version 10.01

File cài đặt phần mềm minh họa 3D TransMagic Expert R10 version 10.01

3870f6b14aad8df89288fd887a4183b0

 

TransMagic Expert R10 version 10.01 | 308.3 mb

TransMagic Inc, phần mềm  chất lượng cao, chuyển đổi dữ liệu sửa chữa đánh giá các mô hìnhCAD 3D, công bố việc phát hành các dòng sản phẩm mới R10. Việc phát hành rất được mong đợi bao gồm các tính năng mới, chức năng và các sản phẩm, phù hợp với nâng cao hiệu quả quá trình liên quan đến các mô hình CAD phức tạp.

TransMagic EXPRESS – Một giao diện sắp xếp hợp lý mà bất cứ ai có thể sử dụng. Một dịch CAD hiệu quả với những đường khâu bề mặt tự động và sửa chữa hình học. Trao đổi hai chiều tối đa của dữ liệu CAD 3D sử dụng TransMagics toàn bộ các dịch tinh vi, trực quan và các công cụ sửa chữa hình học – phần mềm EXPERT TransMagic cung cấp khả năng cao nhất để giải quyết các vấn đề phức tạp của 3D trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng kỹ thuật.

 

50K/DVD

Check Also

Thiết kế nâng cao Space Claim 2013

Các phần mềm CAD khác như ProE, Catia, Delcam, Cimatron ..v.v.. đều dựa trên nền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *