Home / File cài đặt / File cài đặt phần mềm MathWorks MATLAB R2017b Win x64

File cài đặt phần mềm MathWorks MATLAB R2017b Win x64

MathWorks đã giới thiệu Phiên bản 2017b (R2017b), bao gồm các tính năng mới trong MATLAB và Simulink, sáu sản phẩm mới, cập nhật và sửa lỗi cho 86 sản phẩm khác. Các chuyên gia thiết kế, đào tạo và triển khai các mô hình.

Phiên bản win x64 Matlab R2017b được phát hành chính thức!

matlab2017

MathWorks MATLAB R2017b | 11.8 Gb

MATLAB là một phần mềm toán học thương mại được phát triển bởi MathWorks, Hoa Kỳ. Đây là ngôn ngữ điện toán kỹ thuật cấp cao và môi trường tương tác để phát triển thuật toán, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu và tính toán số, bao gồm MATLAB và Simulink.

MATLAB là sự kết hợp của ma trận từ & lab, nghĩa là nhà máy ma trận (lab lab). Đây là một môi trường điện toán công nghệ cao, chủ yếu được phát hành bởi mathworks của Hoa Kỳ cho tính toán khoa học, trực quan hóa và lập trình tương tác. Nó tích hợp phân tích số, tính toán ma trận, trực quan hóa dữ liệu khoa học, mô hình hóa và mô phỏng các hệ động lực phi tuyến thành một môi trường cửa sổ dễ sử dụng để nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật và nhiều ngành khoa học phải thực hiện các phép tính số hiệu quả. Lĩnh vực này cung cấp một giải pháp toàn diện và chủ yếu hỗ trợ chế độ chỉnh sửa các ngôn ngữ lập trình không tương tác truyền thống (như C, Fortran), đại diện cho trình độ tiên tiến của phần mềm máy tính khoa học quốc tế ngày nay.

MATLAB và Mathicala, Maple cũng được gọi là ba phần mềm toán học chính. Nó là thứ hai không ai trong điện toán số trong các ứng dụng toán học. MATLAB có thể thực hiện các phép toán ma trận, vẽ các hàm và dữ liệu, thực hiện các thuật toán, tạo giao diện người dùng và kết nối các chương trình bằng các ngôn ngữ lập trình khác. Nó chủ yếu được sử dụng trong tính toán kỹ thuật, thiết kế điều khiển, xử lý tín hiệu và giao tiếp, xử lý hình ảnh, phát hiện tín hiệu và xây dựng tài chính. Thiết kế mô hình và phân tích.

Đơn vị dữ liệu cơ bản của MATLAB là ma trận. Biểu thức hướng dẫn của nó rất giống với dạng thường được sử dụng trong toán học và kỹ thuật. Do đó, sử dụng MATLAB để giải quyết vấn đề đơn giản hơn nhiều so với sử dụng C, FORTRAN và các ngôn ngữ khác để hoàn thành điều tương tự, và MATLAB cũng vậy. Nó hấp thụ những lợi thế của phần mềm như Maple và biến MATLAB thành một phần mềm toán học mạnh mẽ. Hỗ trợ cho C, FORTRAN, C ++ và JAVA cũng đã được thêm vào phiên bản mới.

 

Lưu ý:
File cài đặt MathWorks MATLAB R2017b Win x64 nhằm phục vụ việc học tập nghiên cứu và sử dụng phần mềm MathWorks MATLAB R2017b Win x64 với mục đích học thuật, cá nhân, mọi vấn đề liên quan tới việc sử dụng MathWorks MATLAB R2017b Win x64 cho sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm
Công ty cung cấp MathWorks MATLAB R2017b Win x64 có thể liên hệ với chúng tôi để giới thiệu bản quyền MathWorks MATLAB R2017b Win x64 cho những khách hàng có nhu cầu, hoặc báo cáo bài viết này nếu nó vi phạm các lợi ích của nhà cung cấp MathWorks MATLAB R2017b Win x64

Check Also

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu không gian Safe Software FME Desktop 2019

Safe Software, nhà sản xuất FME, công nghệ chuyển đổi dữ liệu không gian hàng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *