Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm Festo Fluidsim Hydraulik Pneumatik 4.2

File cài đặt phần mềm Festo Fluidsim Hydraulik Pneumatik 4.2

1.     

FluidSIM là một phần mềm toàn diện cho sự sáng tạo, mô phỏng, giảng dạy và nghiên cứu về Electropneumatic, thủy điện và mạch kỹ thuật số.

Tất cả các chức năng chương trình tương tác, kết hợp với các hình thức truyền thông khác nhau và các nguồn kiến thức một cách dễ dàng truy cập.

FluidSIM thông minh và mạnh mẽ kết hợp một cách trực quan sơ đồ mạch mô tả chi tiết của hình ảnh. Với tất cả các thành phần, thành phần hình ảnh, xem hình ảnh động và chuỗi video. Kết quả là FluidSIM hoàn hảo không chỉ để sử dụng trong bài học nhưng cũng cho việc chuẩn bị và là một chương trình tự học.

Chuyên gia cũng nhận được giá trị của: mô phỏng mới không cần  so sánh với các chương trình đặc biệt đắt tiền hơn. Mặc dù yêu cầu mô hình vật lý phức tạp và thủ tục mô phỏng toán học là đáng ngạc nhiên.

Ngoài ra FluidSIM Cung cấp một loạt các khả năng giao tiếp với các phần mềm khác DDE và OPC và nhờ vào sự hỗ trợ của Festo EasyPorts liên kết đến phần cứng thực sự cũng là có thể.

FluidSIM có thể được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm, thực hiện mô phỏng trong thời gian thực và các bài học chuẩn bị. Ngoài ra nó có thể được sử dụng như một hệ thống mô-đun và kiểm soát sự tích hợp vào các khái niệm học tập tổng hợp.

Dung lượng: 978MB

Giá: 100.000đ

22-10-2014 8-27-07 AM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *