Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm cơ khí FTI_BlankWorks_6.1_for_SW2014_SSQ

File cài đặt phần mềm cơ khí FTI_BlankWorks_6.1_for_SW2014_SSQ

  1. 1.     

BlankWorks – là phần mềm để xác định nhanh chóng của các hình dạng tối ưu của quá trình quét, cho phép giảm chi phí phát triển công nghệ dập khuôn, nâng cao chất lượng sản phẩm và sản xuất.

Các tính năng chính:

  • Tạo hình Nhanh và chính xác
  • Có khả năng diễn ra một cách chính xác các tính năng cụ thể: chẳng hạn như flanges trong khi vẫn giữ hình học xung quanh
  • Hiển thị đồ họa của vật liệu mỏng, địa chỉ sản phẩm ban đầu và quá trình khả thi
  • Tạo lưới tự động
  • Cơ sở dữ liệu tùy chỉnh Cung cấp sự linh hoạt cần thiết để phân tích các thành phần
  • Viêcj tạo báo cáo dựa vào HTML tóm tắt quá trình và cung cấp dữ liệu kỹ thuật có giá trị cho trích dẫn và ước tính
  • Bộ giải coupled Hybrid Inverse của FTI (CHI) giải quyết các dung sai uốn cong ngay cả với các khoản phụ cấp uốn cong phi tuyến tính

giao diện người dùng đơn giản có thể được tích hợp đầy đủ vào SolidWorks

Dung lượng: 259MB

Giá: 100.000đ

22-10-2014 8-37-31 AM 22-10-2014 8-37-48 AM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *