Home / File Cài / File cài đặt phần mềm ANSYS Products 19

File cài đặt phần mềm ANSYS Products 19


Một trong những công cụ CAE tiên tiến trong thiết kế sản phẩm hiện đại. Do đó, nó có thể được áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp sau: hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, y sinh, cầu, xây dựng, điện tử, máy móc hạng nặng, MEMS, thiết bị thể thao, v.v.

ANSYS Products là phần mềm phân tích phần tử hữu hạn có mục đích chung với quy mô lớn, kết hợp phân tích trường cấu trúc, chất lỏng, điện từ, âm thanh và kết hợp. Được phát triển bởi ANSYS, một trong những công ty phần mềm phân tích phần tử hữu hạn lớn nhất thế giới, nó có thể chia sẻ và trao đổi dữ liệu với hầu hết các giao diện phần mềm CAD, như Pro / Engineering, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD, v.v.

Một trong những công cụ CAE tiên tiến trong thiết kế sản phẩm hiện đại. Do đó, nó có thể được áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp sau: hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, y sinh, cầu, xây dựng, điện tử, máy móc hạng nặng, MEMS, thiết bị thể thao, v.v.

Phần mềm chủ yếu bao gồm ba phần: mô đun tiền xử lý, mô đun tính toán phân tích và mô đun xử lý sau. Mô-đun tiền xử lý cung cấp một công cụ mô hình hóa và chia lưới vững chắc cho phép người dùng dễ dàng xây dựng các mô hình phần tử hữu hạn. Các mô đun tính toán phân tích bao gồm phân tích cấu trúc (phân tích tuyến tính, phân tích phi tuyến và phân tích phi tuyến cao), phân tích động lực học chất lỏng, phân tích trường điện từ, phân tích trường âm thanh, phân tích áp điện và phân tích ghép đa vật lý để mô phỏng nhiều phương tiện vật lý Sự tương tác có khả năng phân tích độ nhạy và phân tích tối ưu hóa. Mô-đun xử lý hậu kỳ có thể hiển thị kết quả tính toán theo cách đồ họa như hiển thị đường viền màu, hiển thị độ dốc, hiển thị vector, hiển thị dòng hạt, hiển thị lát lập thể, hiển thị trong suốt và mờ (có thể nhìn thấy bên trong cấu trúc) hoặc Kết quả tính toán được hiển thị hoặc đầu ra dưới dạng biểu đồ, đường cong. Phần mềm cung cấp hơn 100 loại đơn vị để mô phỏng các cấu trúc và vật liệu khác nhau trong dự án. Phần mềm này có sẵn trong nhiều phiên bản và có thể chạy trên nhiều thiết bị máy tính, từ PC đến SGI, chẳng hạn như PC, SGI, HP, SUN, DEC, IBM, CRAY, v.v.

Các tính năng của ANSYS Products19.0:

1, mô đun tiền xử lý

Cung cấp một công cụ mô hình hóa và chia lưới vững chắc cho phép người dùng dễ dàng xây dựng các mô hình phần tử hữu hạn.

2, mô-đun phân tích và tính toán

Chúng bao gồm phân tích cấu trúc (phân tích tuyến tính, phân tích phi tuyến và phân tích phi tuyến cao), phân tích động lực học chất lỏng, phân tích trường điện từ, phân tích trường âm thanh, phân tích áp điện và phân tích kết hợp của nhiều vật lý.

Nó có thể mô phỏng sự tương tác của nhiều phương tiện vật lý, với khả năng phân tích độ nhạy và phân tích tối ưu hóa.

3, mô đun xử lý hậu kỳ

Các kết quả tính toán có thể được hiển thị dưới dạng hiển thị đường viền màu, hiển thị độ dốc, hiển thị vector, hiển thị dòng hạt, hiển thị lát cắt lập thể, hiển thị trong suốt và mờ (có thể nhìn thấy bên trong cấu trúc).

Kết quả tính toán cũng có thể được hiển thị hoặc xuất ra dưới dạng biểu đồ, đường cong.

Phần mềm cung cấp hơn 100 loại đơn vị để mô phỏng các cấu trúc và vật liệu khác nhau trong dự án.

Phần mềm này có sẵn trong nhiều phiên bản và có thể chạy trên nhiều thiết bị máy tính, từ PC đến SGI, chẳng hạn như PC, SGI, HP, SUN, DEC, IBM, CRAY, v.v.

Lưu ý:
File cài đặt ANSYS Products 19 nhằm phục vụ việc học tập nghiên cứu và sử dụng phần mềm ANSYS Products 19 với mục đích học thuật, cá nhân, mọi vấn đề liên quan tới việc sử dụng ANSYS Products 19 cho sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm
Công ty cung cấp ANSYS Products 19 có thể liên hệ với chúng tôi để giới thiệu bản quyền ANSYS Products 19 cho những khách hàng có nhu cầu, hoặc báo cáo bài viết này nếu nó vi phạm các lợi ích của nhà cung cấp ANSYS Products 19

Check Also

Hướng dẫn cài đặt Autocad Mechanical 2016

Khởi động file setup Chọn Install Chọn I Accept Điền Serial number và Product Key …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *