Home / PM CAD-CAM / Catia / File cài đặt cho phiên bản catia V5R18

File cài đặt cho phiên bản catia V5R18

catia v5r18

 

Phiên bản dành cho các máy tính cấu hình yếu, hoặc khách hàng yêu cầu bạn phải dùng phiên bản V5R18 để thiết kế thì đây là lựa chọn dành cho bạn.

Thư mục đĩa.

22-04-2014 9-34-08 CH

File crack.

22-04-2014 9-34-21 CH

Sau khi cài đặt chép file Js… vào thư mục <CATIA V5R21 progdir>\win_b64\code\bin (by default C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\bin

Check Also

Tổng hợp giáo trình tài liệu phần mềm catia

Phần mềm catia được các công ty lớn nhất là Ô tô chuyên sử dụng, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *