Home / Gia công / File cài đặt CAMWorks 2011 SP2.0 cho SolidWorks 2010-2011 x86+x64

File cài đặt CAMWorks 2011 SP2.0 cho SolidWorks 2010-2011 x86+x64

Đây là phần cài đặt phần gia công cho solidworks 2010-2011, với những tính năng được khắc phục tốt hơn so với phiên bản 2010.

CAMWorks-Training-LogoThư mục đĩa

22-04-2014 1-40-13 CH

Thư mục crack

22-04-2014 1-48-01 CH

Giá 50K

Dung lượng: 1.01 Gb

Check Also

DVD sub Việt Solidworks Electric Cơ bản

Mô tả sản phẩm Việc sử dụng phần mềm vào việc thiết kế chuyển giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *