Home / PM CAD-CAM / Solidworks / File cài đặt CAMWorks 2010 SP2 choSolidWorks 2010-2011

File cài đặt CAMWorks 2010 SP2 choSolidWorks 2010-2011

Geometric-Technologies-CAMWorks-2010-SP0.1

Phần mềm gia công dành cho solidworks 2010-2011, nếu máy tính bạn cấu hình yếu thì có thể dùng các phiên bản cũ để nhẹ máy hơn, và cách sử dụng cũng đơn giản so với các phiên bản khác.

Thư mục cài

22-04-2014 1-40-13 CH

THư mục crack:

22-04-2014 1-40-22 CH

Giá 50K

Dung lượng: 900MB

Check Also

DVD sub Việt Solidworks Electric Cơ bản

Mô tả sản phẩm Việc sử dụng phần mềm vào việc thiết kế chuyển giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *