Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / More... / File cài đặt Autodesk Sketchbook Designer 2012

File cài đặt Autodesk Sketchbook Designer 2012

desksket
Autodesk Sketchbook Designer 2012 x32-x64 ISO (Multilanguage)English | 968 MB

Phần mềm thiết kế dạng vector và hybrid raster, trước đây được gọi là Alias. Chúng gồm hai bộ SketchBook Pro, SketchBook Designer, giúp bạn nhanh chóng chuyển các ý tưởng, bản vẽ từ giấy hay bút vẽ điện tử thành các vector.

40K/DVD

Check Also

Phần mềm kiểm tra tính an toàn của thiết kế Tass MADYMO 7.4

  Tass MADYMO 7.4| 760.8 mb MADYMO là phần mềm tiêu chuẩn trên toàn thế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *