Home / PM CAD-CAM / Inventor / File cài đặt autodesk inventor 2015

File cài đặt autodesk inventor 2015

autoadeskivt2015 Bạn muốn lên phiên bản cao hơn để trải nghiệm hết các tính năng mới của phần mềm thì đây là phiên bản mới nhất của inventor mà bạn cần, cài đặt cho phần mềm này cũng khá đơn giản, có thể tham khảo cách cài đặt trên mục cài đặt. 22-04-2014 1-13-00 CH   Thư mục crack (Keygen) 22-04-2014 1-13-10 CHCũng như cách cài đặt của các phiên bản trước, khi cài thì bạn dùng các key cho sẵn trong file .txt, sau đó lấy serial thông qua file xf… phía dưới để điển vào, vì ứng với mỗi máy tính key này cũng khác nhau nên bạn phải vào file này để lấy chứ người ta không cho sẵn. Hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem mục Cài Đặt 50K/DVD Dung lượng 3Gb, dành cho cả 32bit và 64bit.

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *