Home / File cài đặt / File cài đặt 3DQuickMold_2014_SP0 0 cho SolidWorks 2011-2014

File cài đặt 3DQuickMold_2014_SP0 0 cho SolidWorks 2011-2014

802c67584fc88b042551446251e0cb641

2

 

. Cài đặt 3DQuickMold 2014 SP0 cho SolidWorks 2011-2014

2. Plug-in 3DQuickMold 2014 để SW (làm thế nào để plug-in 3DQuickMold 2014 để SW xem “3DQuickMold2014 Installation Guide.doc”)

3. Run “3DQuickMold_2014_KeyGen_SSQ.exe” (trên Vista/Win7 chắc chắn để chạy nó như là admin). 

Nếu KeyGen sẽ không xác định SW Serial bạn cần phải nhập vào nó ở định dạng X XX XXXX XXXX XXXX
Nhấp vào “Tạo”> sao chép Reg vào clipboard

4. Trong SolidWorks bấm Help > About 3DQuickMold…

5. Cop Reg code từ clipboard để về cửa sổ> nhấn OK

6. Khởi động lại SolidWorks

Gía 50k

Check Also

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu không gian Safe Software FME Desktop 2019

Safe Software, nhà sản xuất FME, công nghệ chuyển đổi dữ liệu không gian hàng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *