Home / PM CAD-CAM / Autocad / DVD Video hướng AutoCAD 2011 cơ bản

DVD Video hướng AutoCAD 2011 cơ bản

DVD này là tập hợp 3 đĩa CD hướng dẫn sử dụng autocad 2011 cơ bản , chủ yếu tập trung vào khai thác tất cả các lệnh của autocad 2011 giúp tiết kiệm thời gian tìm hiểu cũng như làm quen với giao diện của phần mềm này. Quan trọng hơn là bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu dùng đúng lệnh, đúng chức năng của lệnh mà không phải kết hợp rườm rà thứ tự các lệnh theo thói quen thiết kế trước đây.

01590

Infinite Skills: AutoCAD 2011 Tutorial DVD – Video Training | 3 Disk + Working Files | 1.85GB

Thời lượng 10 giờ, 103 video

Dưới đây là nội dung hoàn chỉnh của DVD này:

40k/DVD

 

Check Also

Video tiếng Việt hướng dẫn sử dụng Illustrator Cs6 cho người mới học

Mô tả sản phẩm Việc mới học bất cứ phần mềm gì cũng cần phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *