Home / PM CAD-CAM / Autocad / DVD video cơ bản autocad 2D 2007-2008-2009 level 2

DVD video cơ bản autocad 2D 2007-2008-2009 level 2

Trong phần hướng dẫn này người học sẽ được học về cách quản lý trình bày bố cục các hình chiếu trên bản vẽ cho hợp lý, các công cụ in ấn, hiệu chỉnh kích thước, ghi chú trên bản vẽ.
Để người đọc có thể hiểu được bản vẽ của bạn đó là trách nhiệm của người thiết kế như bạn, nếu bạn có chuyên môn nhưng lại không biết công cụ phần mềm thì cũng sẽ rất mất thời gian, hướng dẫn sẽ giúp bạn thực hiện các công đoạn xử lý bản vẽ một cách chi tiết nhất. HƯớng dẫn logic trình tự nên bạn sẽ không mấy khó khăn để nắm được nội dung hướng dẫn.

Dung lượng: 2,3 Gb
Thời lượng 200 phút
Chất lượng HD
Sub Việt

2007080902
                                                                                                                               Giá: 80.000 Vnd

Tất cả đều có file thực hành đi kèm.

Nội dung:2-21-2014 21-04-132-21-2014 21-04-26

Video mẫu:

 1. 10. Organizing Drawings

  26m 0s

  1. Layers
   3m 30s
  2. The Layer Properties Manager
   9m 6s
  3. Layer control
   4m 29s
  4. The ByLayer property
   5m 26s
  5. The Layer Previous command
   3m 29s
 2. 11. General Annotation

  43m 5s

  1. Single-line text
   3m 46s
  2. Text justification
   7m 2s
  3. Text styles
   7m 30s
  4. Multi-line text
   6m 28s
  5. Editing
   3m 24s
  6. Bulleted and numbered lists
   4m 5s
  7. Symbols
   6m 17s
  8. Spell-checking
   4m 33s
 3. 12. Dimensioning

  28m 58s

  1. Creating dimensions
   8m 35s
  2. Dimension styles
   6m 40s
  3. Callouts
   6m 40s
  4. Tweaking dimensions
   7m 3s
 4. 13. Helpful AutoCAD Tools

  14m 48s

  1. The Distance command
   4m 15s
  2. The Property Changer
   6m 30s
  3. The Quick Calculator
   4m 3s
 5. 14. Reusable Content

  25m 8s

  1. Creating and inserting blocks
   10m 15s
  2. Using blocks
   5m 46s
  3. Modifying blocks
   4m 9s
  4. Building your library
   4m 58s
 6. 15. Plotting

  48m 29s

  1. Quick plots
   6m 40s
  2. Selecting a pen table
   5m 35s
  3. Layouts pt. 1: Choosing paper
   3m 21s
  4. Layouts pt. 2: Inserting a title block
   3m 11s
  5. Layouts pt. 3: Cutting a viewport
   6m 17s
  6. Layouts pt. 4: Reusing layouts
   4m 14s
  7. Scale factors
   3m 58s
  8. Sizing modelspace text
   7m 15s
  9. Sizing modelspace dimensions
   4m 47s
  10. Sizing linetypes
   3m 11s
 7. 16. Sharing Data

  9m 57s

  1. Drawing compatibility
   3m 4s
  2. E-transmitting
   3m 10s
  3. Saving to the Design Web format
   3m 43s
 8. Conclusion

  18s

  1. Goodbye
   18s

Check Also

Video tiếng Việt hướng dẫn sử dụng Illustrator Cs6 cho người mới học

Mô tả sản phẩm Việc mới học bất cứ phần mềm gì cũng cần phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *