Home / PM CAD-CAM / Inventor / DVD tiếng Việt tính toán tối ưu hóa chi tiết máy với Inventor 2015

DVD tiếng Việt tính toán tối ưu hóa chi tiết máy với Inventor 2015

Như tiêu đề đây là phần nâng cao, nói chung là phù hợp với tất cả các anh chị nào làm trong ngành chế tạo hoặc chuyên thiết kế máy, các chi tiết máy thì đa dạng, nhưng cũng tập trung chính ở một số loại, như bánh răng, ổ bi, bu lông, thanh trượt,..Và sau khi học xong bạn có thể áp dụng thêm cho các chi tiết riêng.

Phần hướng dẫn này hoàn toàn bằng tiếng Việt do giảng viên của trung tâm Advance Cad thực hiện, hướng dẫn giúp người học nắm toàn bộ các công đoạn cần thiết mà không phải mất thời gian mày mò và hiện nay cũng chưa có tài liệu nào nói về vấn đề này.

HƯớng dẫn của DVD gồm các phần sau:

  • Thiết kế và mô phỏng cho các bộ truyền bánh răng
  • Thiết kế tính toán ổ bi
  • Thiết kế và tính toán tối ưu cho trục
  • Thiết kế và tính toán lựa chọn bu lông
  • TÍnh toán chốt chặn và chốt xuyên.

Thời lượng 150 phút

Dung lượng:  1 Gb

Giá 150.000 vnd

21-10-2014 4-38-42 CH

 

 

TRích lượt 10 phút phần bài 2, thiết kế ổ bi.

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *