Home / Video CAD/CAM / DVD tiếng Việt thiết kế kết cấu với Revit Structure 2010 level 2

DVD tiếng Việt thiết kế kết cấu với Revit Structure 2010 level 2

Đây là phần hướng dẫn tiếp theo của level 1 dành cho revit structure 2010, người học dễ dàng nắm trọn các phần hướng dẫn nâng cao như ghi kích thước, quản lý mặt dựng, ghi chú, tạo bản vẽ, các công cụ family, tạo mô hình cho các thành phần tương ứng. 0struc10 2   Với video sẽ giá trị hơn vài cuốn sách. chưa kể chất lượng HD bạn có thể dừng lại xem các thông số mình chưa hiểu và dễ dàng làm theo. Danh mục hướng dẫn và file thực hành cũng như video mẫu ( 3 video nhỏ) revitstructure 2010 level 2video structure 2010 level 2video structure 2010 level 20 file thuc hanh structure 2010 Video: Các video còn lại đều có sub Việt hoàn chỉnh tương tự: <iframe width=”754″ height=”460″ src=”//www.youtube.com/embed/NXtElb1Aof0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Check Also

Video tiếng Việt thiết kế mặt nâng cao với solidworks 2012 level 1

Mô tả sản phẩm Dvd cung cấp các video hướng dẫn phần nâng cao của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *