Home / PM CAD-CAM / Solidworks / DVD tiếng Việt hướng dẫn thiết kế sản phẩm trên solidworks 2013

DVD tiếng Việt hướng dẫn thiết kế sản phẩm trên solidworks 2013

DVD này được thuyết minh hoàn toàn bằng tiếng Việt do giảng viên Trung Tâm Tinh Việt thực hiện, đảm bảo người học sẽ làm theo được và có thể thiết kế bất kì sản phẩm nào sau khi học xong DVD này.

Thời lượng:  9 giờ

tkspsw2013

                                                                                    Giá:  150.000 VND

 

–          Thiết kế trong môi trường part.

–          Sử dụng Extrude Boss/ cut, Cut Sweep, Shell, Fillet, Plane…-          Thiết kế trong môi trường Part.

–          Sử dụng Extrude boss côn/ cut, Sweep, Rib lưới,

Fillet Setback Parameters, Chamfer Vertex,..-          Thiết kế trong môi trường Part.

–          Sử dụng phác thảo sketch, sweep, Extrude boss/cut, Revolve, Circular Pattern..

–          Thiết kế trong môi trường Part.

–           Sử dụng Extrude boss/cut,sweep, Phác thảo Sketch 2D và 3D, lò xo nâng cao, Isection curve,…-          Thiết kế trong môi trường Part và Assembly.

–          Sử dụng Công cụ surface: loft, Extrude, trim, Plane, sketch 2D và 3D, Revolve,…-          Thiết kế trong môi trường Part.

–           Sử dụng Công cụ: Sweep, Revolve, Extrude boss/cut, Phác thảo sketch 2D và 3D, Helix,…-          Thiết kế trong môi trường Part.

–          Sử dụng công cụ Surface chủ yếu, Extrude, loft, sweep, Fillet, phác thảo 2D…-          Thiết kế trực tiếp trong môi trường Assembly.

–          Sử dụng các công cụ: Extrude, Revolve, loft,…-          Thiết kế trong môi trường Part.

–          Sử Dụng công cụ: Surface, Body Move/Copy,

Loft, Revolve Cut, Cicular pattern, Fillet…-          Thiết kế trong môi trường Part.

–          Sử dụng Extrude boss, Helix/ Spiral, Cuve Driven pattern, Sweep, …

Video mẫu:

BÀI LIÊN QUAN

Check Also

DVD cài đặt solidworks 2014

Bạn muốn học phần mềm solidworks 2014, trước tiên bạn phải cài đặt phần mềm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *