Home / PM CAD-CAM / Solidworks / DVD thực hành Solidworks P2

DVD thực hành Solidworks P2

Mô tả sản phẩm

1818-render_1040-300x204

Tiếp theo phần 1, phần này sẽ hướng dẫn hoàn chỉnh các phần còn lại khi thiết kế một tháp gió với phần mềm solidworks, khi ứng dụng vào thực tế mới có nhiều vấn đề phát sinh, người học cũng phải kiên nhẫn để học xong các hướng dẫn, không nên bỏ qua các bài học dù là đã nắm, vì ngoài cách thực hiện, video còn giải thích các lệnh thường dùng, và ý nghĩa của chúng.

Hi vọng dvd thực hành solidworks này sẽ giúp người học tiếp cận nhanh với phần mềm solidworks với chi phí thấp và thời gian thuận tiện.

Xem toàn bộ nội dung của dvd:

Thời lượng: 160 phút

Số video: 15

Chất lượng HD

Dung lượng 2Gb

Giá: 100.000 vnd.

Video mẫu: 29-30

 Nội dung: Tất cả video trong dvd đều có sub Việt tương tự.
02-01-2015 1-08-16 CH

Check Also

DVD sub Việt Solidworks Electric Cơ bản

Mô tả sản phẩm Việc sử dụng phần mềm vào việc thiết kế chuyển giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *