Home / PM CAD-CAM / Solidworks / DVD Lắp ráp và xuất bản vẽ cho solidworks 2014

DVD Lắp ráp và xuất bản vẽ cho solidworks 2014

Mô tả sản phẩm

Tập trung chính và các lệnh lắp ráp cơ bản, và cả các lệnh lắp ráp nâng cao mà bạn phải nắm trước khi sử dụng modul lắp ráp của solidworks. Với các ràng buộc phù hợp không chỉ giúp bạn tạo được khối lắp theo đúng ý mà còn tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

Phần xuất bản vẽ sẽ hướng dẫn cách chọn template, các cách thể hiện kích thước, đặt vị trí kích thước cho phù hợp, các kí hiệu tiêu chuẩn liên quan đến bản vẽ.

Hãy xem và cảm nhận nội dung hướng dẫn.

Dung lượng 2,5 Gb

Thời lượng 175 phút

Chất lượng HD

Sub Việt

laprapxuatbanvesw

                                                                                                                                  Giá: 120.000 vnd.

Video mẫu:

 • 01. Assembly Basics
  • 0101 Assembly Overview
  • 0102 The Assembly Environment
  • 0103 Feature Manager Tree
  • 0104 Inserting Components
  • 0105 Positioning Parts
  • 0106 Hide And Show Components
  • 0107 Mates Overview
  • 0108 Coincident Mate
  • 0109 Parallel Mate
  • 0110 Perpendicular Mate
  • 0111 Tangent Mate
  • 0112 Concentric Mate
  • 02. Intermediate Assemblies
   • 0201 Distance Mate
   • 0202 Angle Mate
   • 0203 Width Mate
   • 0204 Smart Mates
   • 0205 Interference Detection
   • 0206 Collision Detection
   • 0207 Dynamic Clearance
   • 0208 Testing Your Skills – Assemblies – Part 1
   • 0209 Testing Your Skills – Assemblies – Part 2
   • 03. Drawings
    • 0301 Drawing Overview
    • 0302 The Drawing Environment
    • 0303 Model View
    • 0304 Standard View
    • 0305 Projected View
    • 0306 Auxiliary View
    • 0307 Section View
    • 0308 Detail View
    • 0309 Broken-Out Section
    • 0310 Break
    • 0311 Crop View
    • 0312 Alternate Position View
    • 0313 View Alignment
    • 0314 Scale
    • 04. Drawing Annotations
     • 0401 Dimension Overview
     • 0402 Driving Dimensions
     • 0403 Driven Dimensions
     • 0404 Dimension Format
     • 0405 Center Marks
     • 0406 Center Lines
     • 0407 Notes
     • 0408 Bill of Materials
     • 0409 Balloons
     • 0410 Drawing Templates

Check Also

DVD cài đặt solidworks 2014

Bạn muốn học phần mềm solidworks 2014, trước tiên bạn phải cài đặt phần mềm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *