Home / PM CAD-CAM / Catia / DVD hướng dẫn xuất bản vẽ Catia (2.74 Gb)

DVD hướng dẫn xuất bản vẽ Catia (2.74 Gb)

Các  bạn vui lòng dùng trang leech link vinaleech.com để lấy link trực tiếp down về.

Máy ở cty không thể up và down phần mềm tài liệu lậu được.

banvecatia

http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014193534/5.Catia.Pro-Drafting.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014193594/5.Catia.Pro-Drafting.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014203774/5.Catia.Pro-Drafting.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014203854/5.Catia.Pro-Drafting.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014213384/5.Catia.Pro-Drafting.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/r000216945/2014210334/5.Catia.Pro-Drafting.part6.rar

 

Check Also

Sử dụng modul Hàn Catia Weld Design V5

Các công ty kết cấu có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng bên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *