Home / File Cài / DVD cài đặt phần mềm PRO/E 5.0

DVD cài đặt phần mềm PRO/E 5.0

Bạn là người sử dụng Pro/e ,bạn  thích tìm tòi, khám phá  cái mới nhưng bạn lại không đủ thời gian để cập nhật kịp thời.Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những tính năng mới nhất của Pro/e5.0.

Advance – cad giới thiệu dvd cài đặt và hướng dẫn  crack một cách rõ ràng để giúp các bạn không mất thời gian đi tìm.

proe

Pro/E là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số, có nhiều tính năng rất mạnh trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE, nó mang lai cho chúng ta các khả năng như:

– Mô hình hóa trực tiếp vật thể rắn

– Tạo các môdun bằng các khái niệm và phần tử thiết kế.

– Thiết kế thông số.

– Sử dụng cơ sở dữ liệu thống nhất.

– Có khả năng mô phỏng động học, động lực học kết cấu cơ khí

Phần mềm Pro/Engineer có các modun sau:

Pro/DETAIL: môdun tạo trực tiếp mô hình 3D của các bản vẽ thiết kế chuẩn cho phân xưởng và chế tạo trong đó đảm bảo liên kết 2 phía giữa các bản vẽ và modun 3D.

proe

 

Pro/ASSEMBLY: tạo điều kiện thiết lập dễ dàng chi tiết vào hệ thống và dưới hệ thống. Nó hỗ trợ cho phần lắp ráp và lắp ráp nhóm, giải quyết tình huống xung đột, thiết kế thay đổi…

proe

 

Pro/SHEETMETAL: môdun hỗ trợ thiết kế những chi tiết có dạng tấm, vỏ, và hỗ trợ cho việc tạo lập các chi tiết phát triển kể cả chuẩn bị cho chương trình NC cho sản xuất.

proe

 

Pro/SURFACE:modun hỗ trợ vẽ, tạo các mặt tự do( Free Form), xử lý các mặt cong và bề mặt phức tạp.

proe

 

Online Canadian Pharmacy Store! Buy Prednisone 20mg Tablets. Fastest Shipping, buy prednisone online .
Order Online at USA Pharmacy! buy dapoxetine Online. Fastest Shipping, Generic Dapoxetine.
prednisone purchase no prescription prednisone cheap no cheap prednisone no prescription foreign store prednisone in buy apo prednisone prednisone 

Check Also

Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer Beta 18.1.9

Altium Designer 18, sản phẩm chủ lực mới của Altium, giúp các nhà thiết kế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *