Home / Uncategorized / Delcam Crispin TechPac 2012 R2

Delcam Crispin TechPac 2012 R2

 

Delcam Crispin TechPac 2012 R2

–         Năm phát hành: 2012

–         Phiên bản: 2012 R2

–         Phát hành: Delcam

–         Trang web của nhà phát hành: www.delcam.com

–         Bit: 32 bit (dưới Win64 thì cài đặt như một ứng dụng 32 bit)

–         Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành

–         Tương thích với Windows 7: hoàn thành

–         Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–         Y học: Hiện tại (Team SolidSQUAD)

–         Mô tả: Delcam Crispin-giải pháp từ Delcam cho ngành công nghiệp giày

TechPac phần mềm để tạo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng khi làm việc trong Delcam Crispin (thiết kế giày).

post-cuoi-bai1

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *