Home / Tài liệu chuyên ngành

Tài liệu chuyên ngành

Danh sách tài liệu môi trường

[Đề tài] Ảnh hường của quá trình xử lí ò nhiễm vi sinh vật – Ts.Đỗ Ngọc Khue.pdf 1,504 KB [Đề tài] Áp Dụng Còng Nghệ Sinh Học Đế xử Lý Nước Thải – Ths.Lê Thị Đức.pdf 6,040 KB [Đề Tài] Còng nghệ sấy khí động cho vật liệu dạng …

Read More »

Danh sách tài liệu xây dựng

[Đõ An] Thiết kế tường chắn đất và vách – Lương Thị Hẳng.rar 3,479 KB [Đô Án] Tiểu luận chuyên đề đường – Lê Tuấn Vũ, 58 Trang.rar 26,106 KB [Luận văn] Hoàn thiện còng tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu.doc 606 KB [Luận văn] Một số …

Read More »

Danh sách tài liệu tin học

[Đề tài] An ninh HĐH họ Windows, Sun Solaris và Linux – Ts.Nguyễn Nam Hải.rar 2,465 KB [Đề tài] Bảo mật và an toàn thòng tin cho giao thức IP – Ts.Đào Văn GiáP.docx 1,402 KB [Đề tài] Giao thức TCP-IP và giải pháp bảo mệt ờ các tầng khác …

Read More »

Danh sách tài liệu hóa sinh

[Đề tài] Thử nghiệm lâm sàng màng sinh học Vinachitin – Ks.Cao Vân Diem.pdf 1,455 KB Bài Giảng Hóa Học Vô Cơ – Đặng Kim Triết, 58 Trang.doc 529 KB Bài Tập Hóa Kỳ Thuật Tập 1 (tái bản lần 2) – Phạm Hùng Việt, 216 Trang.pdf 7,103 KB Bài …

Read More »

Danh sách tài liệu cơ khí

[Silde bài giảng] Còng nghệ kim loại – Nguyễn Tác Anh.zip 9,902 KB [Silde bài giảng] Thực hành phay – Nguyễn Văn Phước.rar 23,727 KB [Slide Bài giảng] Cơ khí đại cương – Võ Văn Phong, 172 Trang.rar 758 KB [Slide bài giảng] Còng Nghệ Gia Còng Kim Loại Bầng …

Read More »