Home / PM CNC-CAE (page 3)

PM CNC-CAE

Tổng hợp DVD phần mềm và hướng dẫn Ansys

Nếu muốn tìm danh sách phần mềm cadcam khác thì mọi người vào link tập hợp này:  ALL DVD CADCAM SOFTWARE  RIêng tài liệu và video hướng dẫn riêng cho từng modul thì 50.000 vnd/DVD ví dụ như Fluents, ICepak, polyflow,..   Dưới đây là danh sách DVD các phiên bản của …

Read More »

Lập trình gia công khuôn với Lathe và Router

Tên sách: Lập trình gia công khuôn với Lathe và Router Mô tả: Khai thác và ứng dụng chương trình MasterCAM 9.1 trong gia công khuôn. Sách gồm 9 bài tập thực hành, được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó hướng dẫn thiết kế chi tiết, tạo …

Read More »