Home / PM CAD-CAM (page 10)

PM CAD-CAM

Tập 1: Hướng dẫn thiết kế cơ bản trên TopSolid Design 2012

Số trang: 130 Giá: 100.000 VND Sách màu: 120.000VND ( Sách đã được hỗ trợ phí in màu từ Trung Tâm) Dùng cho phiên bản Topsolid: 2010-2013 Phần mềm topsolid của Pháp, hiện nay nó được dùng cũng khá nhiều, đặc biệt là topsolid wood, với các phần hỗ trợ mạnh …

Read More »

Giáo trình_Thiết kế nâng cao với Creo Parametric 2.0

Đây là giáo trình nâng cao, thực sự thích hợp cho những ai đã học qua creo và muốn nâng cao kỹ năng thiết kế những bề mặt phức tạp. Nhất là những anh chị dùng cho thiết kế các loại sản phẩm cần kiểu dáng công nghiệp. Dù bạn …

Read More »