Home / Mô phỏng

Mô phỏng

Trọn bộ file cài đặt moldflow 2007

Có thể phiên bản này đã cũ, nhưng nếu máy bạn cấu hình yếu thì thời gian phân tích cho các phiên bản này sẽ nhanh hơn. Hơn thế nữa nếu công việc yêu cầu sử dụng các phiên bản cũ như thế này thì việc bạn tìm được bộ …

Read More »

File cài đặt ANSYS 12.1 64x

                        ANSYS 12.1 cài đặt phương tiện truyền thông nội dung Đối với sản phẩm và nền tảng hỗ trợ cụ thể , chi tiết cài đặt sẵn, và sau khi cài đặt hướng dẫn, xử lý sự cố …

Read More »