Home / Kim loại tấm

Kim loại tấm

SheeMetalworks 2014 cho sw 2014

Nếu bạn hoặc công ty của bạn chỉ sử dụng phần mềm để thiết kế các sản phẩm kim loại tấm, thì với modul tích hợp chuyên dùng này bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và hơn thế nữa sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp các …

Read More »

Giáo trình_Thiết kế nâng cao với Creo Parametric 2.0

Đây là giáo trình nâng cao, thực sự thích hợp cho những ai đã học qua creo và muốn nâng cao kỹ năng thiết kế những bề mặt phức tạp. Nhất là những anh chị dùng cho thiết kế các loại sản phẩm cần kiểu dáng công nghiệp. Dù bạn …

Read More »

Phần mềm mô phỏng thiết kế kim loại tấm Dynaform 5.8

DYNAFORM allows organizations to bypass soft tooling, reducing overall tryout time, lowering costs, increasing productivity & providing complete confidence in die system design.  It also allows for the evaluation of alternative and unconventional designs & materials. By simulating every detail during the design stage, DYNAFORM ensures the highest quality formed …

Read More »