Home / File Cài / PM Tin Học / Đa phương tiện

Đa phương tiện

File cài đặt phần mềm Adobe Photoshop CC 2019

Kích thước phần mềm: 1,59GB Phiên bản phần mềm: 2019cc Yêu cầu hệ thống: Windows 10/64 bit Giới thiệu phần mềm: Adobe Photoshop, được gọi là “PS”, là một phần mềm xử lý hình ảnh được phát triển và phân phối bởi Adobe Systems. Photoshop chủ yếu xử lý hình …

Read More »