Home / Uncategorized / Cách tạo khung bản vẽ trong Solidworks

Cách tạo khung bản vẽ trong Solidworks

Với nhiều người  khi đã sử dụng thiết kế 3d với Solidworks thì gặp một trở ngạy ở phần xuất bản vẽ.Trong solidworks với tiêu chuẩn khung tên có sẵn không  theo yêu cầu  của công ty hay cá nhân từ đó các bạn lại chuyển 2d trong Solidworks sang Autocad để dễ dàng làm khung tên ,như vậy cũng được nhưng mất nhiều thời gian và đường nét không còn mượt vì sự tương thích của 2 phần mềm có giới hạn. Nay mình giúp các bạn giải quyết các vấn đề trên.

Click right => Edit Sheet Format

xuat ban ve solidworks

 

Bạn dùng lệnh Sketch  vẽ khung bảng vẽ như bạn muốn .VD như sau :

xuat ban ve solidworks

 

Lưu ý: Khi kẻ khung tên, nếu bạn dùng  Dimension lấy kích thước để cố định vị trí các đường trên khung tên nhưng khi ra bản vẽ các kích thước ấy vẫn hiện ra, bạn làm như sau để ẩn những đường kích thước đó đi:
– Vào View => Hide/Show Annotations 
– Click vào những đường kích thước muốn ẩn đi => Right click => Select

Tiếp theo bạn vào File => Save Sheet Format, đặt tên cho riêng mình.

xuat ban ve solidworks

 

Khi mở vào môi trường Drawing ,  Click Browse chọn đến file bạn đã lưu.

xuat ban ve solidworks

 

 

 

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *