Home / PM CAD-CAM / Mastercam / Cách hiển thị tọa độ trong Mastercam

Cách hiển thị tọa độ trong Mastercam

Khi bạn khởi động chương trình mastercam bạn không thấy tọa độ trên vùng làm việc khi đó các bạn vẽ xong bạn sẽ gặp rắc rối đến quá trình thiết lập các thông số về phôi để chuẩn bị gia công,để khắc phục việc đó nay mình sẽ  hướng dẫn cho các bạn một lệnh cơ bản trong mastercam để bạn giải quyết tốt trong quá trình làm việc  bạn làm như sau:

Ta nhấn tổ họp phím  Altf9 hoặc F9.

hiển thị tọa độ trong mastercam

 

cách hiển thị tọa độ trong mastercam

 

 

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *