Home / PM CAD-CAM / Mastercam / Cách chuyển màng hình làm việc Matercam 2d sang 3d và ngược lại

Cách chuyển màng hình làm việc Matercam 2d sang 3d và ngược lại

Nhiều khi bạn đang vẽ chi tiết cứ xoay chuột  là  màng hình làm việc cứ xoay vòng làm bạn thấy khó chịu  và làm việc sẽ không được hiểu quả nay mình hướng dẫn các bạn một lệnh cơ bản trong mastercam giúp các bạn giải quyết vấn đề đó. Các bạn làm như sau:

Setting => confirugation => screen => ta chọn pan hoặc rotate.

MASTERCAM

 

Ví dụ minh họa chi tiết cho các bạn dễ hiểu.

MASTERCAM X

MASTERCAM X9

 

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *