Home / Uncategorized / ABAQUS cho CATIA V5-6R2013 Win64

ABAQUS cho CATIA V5-6R2013 Win64

 

ArtCAM

–         Năm phát hành: 2013

–         Phiên bản: CATIA V5-6R2013 Win64

–         Phát hành: Dassault Systemes

–         Trang web của nhà phát triển: www.3ds.com

–         Bit: 64bit

–         Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–         Crack: Đính kèm (Team-SolidSQUAD)

–         Yêu cầu hệ thống: Máy tính đã cài sẵn -DS CATIA V5-6R2013 (aka V5R23) Win64 và Simulia ABAQUS v6.11.x-6.12.x Win64. ABAQUS 6.13.x không được hỗ trợ!

–         Mô tả: Phần mềm Abaqus cho CATIA V5 (AFC) quản lý vòng đời hệ thống của bạn (PLM) sẽ trở thành một công cụ mạnh để phân tích cấu trúc phi tuyến tính. AFC Abaqus tích hợp công nghệ giao diện trong CATIA V5. Mô hình linh hoạt trong CATIA V5 cho phép bạn nhanh chóng cải thiện trong thiết kế của sản phẩm, và tích hợp chặt chẽ với các mô hình Abaqus cho bạn cơ hội để kiểm tra tác động của những thay đổi trên tất cả các phương thức hoạt động của sản phẩm. Phần mềm là kết quả của sự kết hợp giữa Abaqus và Catia, có được một công cụ hoàn hảo cho thiết kế của sản phẩm mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến . AFC cung cấp dữ liệu trong CATIA V5 và truyền chúng vào phần mềm Abaqus / Standard. Phân tích cũng có thể được xem ở AFC.

post-cuoi-bai1

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *