Home / Uncategorized / 3DQuickPress v5.4.0 for SolidWorks 2009-2013 32bit/64bit Update

3DQuickPress v5.4.0 for SolidWorks 2009-2013 32bit/64bit Update

3D-QuickPress Lưu ý: Đây chỉ là bản update

–          Ngày phát hành: 2013

–          Phiên bản: 5.4.1

–          Phát hành: 3D QuickTools Ltd

–          Bit: 32 bit 64 bit

–          Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc giản thể

–          Crack: Đính kèm (Team SolidSQUAD)

–          Yêu cầu hệ thống: tương tự SolidWorks 2009-2014 32bit/64bit

–          Dung lượng: 194 MB

–          Thông tin bổ sung:

1. Tùy chọn tải về là bộ cài đặt hoàn chỉnh hoặc lựa chọn nâng cấp lên phiên bản 5.4.1 từ 5.3.0 đã cài đặt sẵn

2. Đối với 3DQP 5.4.1 x64 x64 SW2014 cần phải nâng cấp lên SP2! SW2014 x64 SP0 và SP1 khi kết nối 3DQP 5.4.1 x64

–          Mô tả:

Phần mềm này được dùng để thiết kế gia công khuôn gồm có phân đoạn (cắt, đục lỗ) và tạo mẫu (uốn, duỗi). Nó cho phép các nhà thiết kế sử dụng các thuật toán thiết kế khuôn sẵn có – đó một bộ công cụ thiết kế đặc biệt – cũng giống như các thư viện của các thành phần chuẩn. Dữ liệu ban đầu quá trình tạo dựng khuôn là một thành phần mô hình 3D, đã được tạo trong SolidWorks hoặc được nhập vào từ một hệ thống CAD khác.

Cấu trục chương trình 3DQuickPress bao gồm quét; tạo khuôn và bố trí không gian của khuôn  cho phép các nhà thiết kế xây dựng công đoạn tạo khuôn , dựa trên kết quả của các chương trình phần mềm trước đó.

3D-QuickPress-2.jpg

 

post cuoi bai

 

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *