Home / Uncategorized / 3DQuickForm v3.2.0 for SolidWorks 2009-2014 32bit/64bit

3DQuickForm v3.2.0 for SolidWorks 2009-2014 32bit/64bit

3D-QickForm

–          Năm / Ngày phát hành: 2014

–          Version: 3.2.0

–          Phát triển: 3D QuickTools Ltd

–           Bit: 32bit + 64bit

–          Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung giản thể

–          Crack: Đính kèm (Team SolidSQUAD)

–          Yêu cầu hệ thống: Preset SolidWorks 2009-2014 32bit/64bit

–          Dung lượng: 107 MB

–          Mô tả:

3DQuickForm là một công cụ SolidWorks mạnh mẽ và dễ sử dụng cho quá trình tạo hình đổi chiều các tấm vật liệu.

3DQuickForm cho phép dựng các  hình học quan trọng trong các định dạng khác nhau và tạo ra một mạng lưới tính toán với bất kỳ mức độ chính xác mong muốn để đáp ứng mọi yêu cầu thiết kế và trạng thái của mô hình tính toán (điện áp, vát nhọn, v..v..) với độ chính xác và tốc độ cao. Bạn có thể dung để làm việc trên nhiều dự án.

3DQuickForm tích hợp đầy đủ vào giao diện SolidWorks .

Thông tin cơ bản về chương trình

• Khả năng nhập các mô hình trong các định dạng như SW, và trong bất kỳ định các định dạng khác .

• Các bộ công cụ đặc biệt sẵn có và hướng dẫn để sửa chữa mô hình được nhập vào.

• Các bộ công cụ dựng hình mạnh mẽ và có sẵn.

• Dựng hình quét mặt phẳng, mặt phẳng nhanh và chính xác.

• Nhận được trên các mô hình máy bay quét của bất kỳ phức tạp.

• Tích hợp đầy đủ với SolidWorks và, như giống như là kết quả của sự liên kết hoàn toàn trong việc tạo hình.

• Thực hiện việc lựa chọn tính toán khác nhau nhanh nhất có thể.

• Hỗ trợ cho các hình thể phức tạp của các sản phẩm đúc.

• Sử dụng kỹ thuật mô hình tiên tiến của các quá trình dập ESI Groupe.

• Tối ưu hóa các bộ phận vật liệu phế thải.

• Hỗ trợ cạnh và chi tiết.

• Giao diện đồ họa thuận tiện sau khi dập (mỏng, dày lên, sức căng, vv)

• Tạo báo cáo.

• Khả năng cập nhật cơ sở dữ liệu và các tài liệu sửa đổi.

• Tích hợp đầy đủ với 3DQuickPress dựa trên quét mặt phẳng tạo ra bởi 3DQuickForm Professional / Advanced.

• Khả năng tạo mặt quét trên một mặt phẳng không bằng phẳng .

• Liệt kê sự hiện diện của các chi tiết đối xứng.

3D-QickForm-2.jpg

post cuoi bai


 

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *