Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / Cimatron / Tài liệu hướng dẫn thiết kế cơ bản trên Cimatron E10

Tài liệu hướng dẫn thiết kế cơ bản trên Cimatron E10

THIETKECB-CIMATRON  Bạn đang cần tài liệu mới cho phiên bản Cimatron E10 thì đây là tài liệu mà bạn cần, tài liệu dùng cho người mới học hoặc muốn nắm nhanh những tính năng thiết kế mới trên Cimatron E10 so với các phiên bản cimatron khác. Nội dung tài liệu không chỉ tập trung vào các lệnh phác thảo cơ bản, phác thảo nâng cao, mà còn đi vào dựng hình chi tiết. Hướng dẫn cách lắp ráp cơ bản, xuất bản vẽ, ghi dung sai và các tiêu chuẩn kỹ thuật trên bản vẽ. Khi nắm được những khái niệm, hướng dẫn này bạn sẽ dễ dàng tự học các chức năng nâng cao hơn của phần mềm. Số trang: 127 trang Giá: 100.000 vnd Mục lục:   Chương I: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG CIM E10. 4 1.1    Tạo đối tượng mới 4 1.2    CimatronE Explorer. 6 1.3    Giao diện Cimatron E10. 8 1.4    Sử dụng chuột và bàn phím trong Cimatron E10. 9 1.5    Các đặc tính của con trỏ chuột. 10 1.6    Các tùy chọn màn hình hiển thị 11 1.7    Lọc đối tượng. 12 1.8    Sets và M-View.. 14 CHƯƠNG II: SKETCH CƠ BẢN.. 20 2.1 Lệnh vẽ đoạn thẳng (Line). 21 2.2    Hình khối (Box). 22 2.3    Đường tròn (circle):. 22 2.4 Tạo Ellipse:. 23 2.5 Tạo cung tròn (Arcs) :. 24 2.6    Tạo đường cong Spline. 25 2.7    Tạo đường đối xứng (Symmetry). 26 2.8 Các loại đối tương chỉ dẫn tham khảo (Add reference entities) . 26 2.9 Thêm các đối tượng hình học cho chi tiết và cụm chi tiết ( Add Geometry for Part/ Assembly). 28 CHƯƠNG III: SKETCH NÂNG CAO.. 32 3.1 Đường cong Composite :. 32 3.2    Đường thẳng (Line) :. 32 3.3    Đường Spline. 35 3.4    Tạo đường xoắn bulong (Helix) :. 36 3.5    From Face : Tạo đường cong từ cách cạnh bề mặt 36 3.6    Intersection : Tạo đường cong là giao của các bề mặt. 38 3.7    Lệnh Silhouette :. 38 3.8    Offset – Tạo đường cong đồng dạng. 40 3.9    Extend – Mở rộng (kéo dài) đường. 42 3.10    Project. 43 3.11    Split – Chia đường cong thành đường cong. 45 3.12    Trim – Cắt. 46 3.12 Modify Fair – Hiệu chỉnh tạo độ trơn đường cong. 47 CHƯƠNG IV. SURFACES – BẾ MẶT. 50 4.1 Sweep – Phát triển một biên dạng theo một hướng để tạo thành bề mặt. 50 4.2    Blend. 53 4.3    Drive. 56 CHƯƠNG V: LẮP RÁP CHI TIẾT – ASSEMBLY. 61 5.1 Khời tạo môi trường Assembly:. 61 5.2 Tạo các liên kết và ràng buộc. 65 CHƯƠNG VI: XUẤT BẢN VẼ CHI TIẾT. 85 6.1 Tạo khung bản vẽ. 85 6.2 Tạo hình chiếu. 88 6.3 Tạo đường cắt. 98 6.4 Các chi tiết của hình chiếu. 109 6.5 Ghi độ nhám bề mặt. 119 6.6 Ghi dung sai. 123 6.7 Sắp xếp nhấp thước. 125   Phần trích lượt:

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *